Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club bag store donationer på 100.000 kr.

Af Niels Helver 27/08-2020
nielshelver@live.dk
SINDAL-BINDSLEV Y’S Men’s Club har endnu engang ydet store donationer til de velgørende organisationer Den Blå Sociale
Café i Hjørring og Kamillus Hjørring. Hver har de fået 50.000 kroner til deres humanitære arbejde.
Den Blå Sociale Café i Hjørring udfører et stort arbejde for socialt dårligt stillede, og Kamillus Hjørring er en forening, der har
besøgstjenesten ”Hjemme i hjemmet”, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende
og deres pårørende. Det betyder meget for de to organisationer, at Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club i flere
år har hjulpet det frivillige arbejde med store økonomiske donationer. Uden disse midler er det svært
fortsat at yde den hjælp, der er så tiltrængt til dårligt stillede og meget syge mennesker. Derfor er det med stor taknemmelighed at pengene
modtages. 
- De 50.000 kroner gør en kæmpe forskel for os. Jeres store donation giver os mulighed for at uddanne vores frivillige, så de er bedst
muligt klædt på til opgaven med at besøge uhelbredeligt syge og døende. Vi kan med dette flotte beløb både uddanne
nye frivillige og samtidig løbende tilbyde alle frivillige inspirationsmøder, hvor vi inviterer oplægsholdere, der taler om emner,
der er relevante, når man har med uhelbredeligt syge og døende at gøre.
Vi har i øjeblikket 34 frivillige, der sidste år var på over 700 besøg hos mennesker i Hjørring kommune. Nogle af besøgene
ligger i dagtimerne, andre ligger om natten. Nogle besøg er til samtale og samvær med den syge, andre er til
vågetjeneste hos en døende, siger formanden for Kamillus Hjørring, sognepræst Kirsten Staghøj Sinding i sin tak til Sindal-Bindslev Y’s
Men’s Club.
Den Blå Sociale Café og Herberg Nord i Hjørring er et alkoholfrit værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller
sundhedsmæssige problemer. Her der er mulighed for at tale med andre, få en kop kaffe eller købe mad og få rådgivning og hjælp til
dagligdagens små og store udfordringer. Herberg Nord ligger på 1. salen over Cafeen og indeholder 5 nyrenoverede værelser med bad og toilet. Målgruppen er hjemløse,
som ønsker at komme ud af misbrug eller ikke er i aktivt misbrug, men ønsker at opholde sig i rusfri rammer og arbejder på en
forandring i deres liv. Derfor tilbydes blandt andet støtte til at håndtere økonomi, boligsøgning og indgå i samtaler med offentlige
myndigheder. Den Blå Sociale Cafe og Herberg Nord drives af Blå Kors Danmark med støtte fra
Hjørring Kommune og har 9 lønnede medarbejdere. Desuden er cirka 20 frivillige medarbejdere og de store donationer fra Sindal-
Bindslev Y’s Men’s Club en væsentlig årsag til, at cafeen kan fungere.
Y’s Men udtales, wais mænd. Y’et stammer fra det første bogstav i YMCA, den engelske betegnelse for KFUM. Y’s
Men’s bevægelsen er en international humanitær organisation, bestående af såvel kvinder som mænd, der bygger
på et kristent grundlag. Den blev etableret i 1922 i Amerika og kom til Danmark i 1947, hvor den første klub startede.
I dag findes der cirka 140 klubber i landet med 3.600 medlemmer. Y’s Men’s bevægelsens medlemmer støtter gennem aktivt klubarbejde
kirkeligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde såvel her i landet som i udlandet. Midlerne indsamles gennem mange
forskellige klubaktiviteter som eksempelvis genbrugsbutikker. Genbrugsbutikken i Danmarksgade i Sindal er en stor butik med en god
årlig omsætning, der sætter Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club i stand til at støtte 25 store projekter i Danmark og i udlandet
med en årlige donationer på omkring 250.000 kroner.
 

Sindal-Bindslev Y’s Men uddeler donationer på 80.000 kr

23 April 2019
DET VAR en stolt præsident for Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club, Børge Kallehauge, der forleden aften i Sindal Sognegård overrakte en check på 40.000 kroner til hver af de velgørende organisationer Den Sociale Blå Café i Hjørring og Kamillus Hjørring. Donationen af de store beløb ligger i tråd med Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club formålsparagraf, hvor indsamlede midler fra klubbens mange aktiviteter og overskuddet fra Genbrugsbutikken i Danmarksgade går til humanitært arbejde samt støtte til børne- og ungdomsarbejde i ind- og udland.
Aftenen blev meget passende indledt med sangen ”Del med andre”, herefter bød mødeleder Flemming Høg velkommen til socialfaglig medarbejder Bente Gaarden ved Den Sociale Blå Cafe og frivilligkoordinator Inger Larsen og Peder Kallesøe fra Kamillus. Bente Gaarden fortalte om arbejdet på” Den Blå Sociale Cafe” og ”Herberg Nord”. Cafeen er et alkoholfrit værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller sundhedsmæssige problemer,hvor der er mulighed for at tale med andre, få en kop kaffe eller købe mad og få rådgivning og hjælp til dagligdagens små og store udfordringer. ”Herberg Nord” ligger på 1. salen over Cafeen og indeholder 5 nyrenoverede værelser med bad og toilet. Målgruppen er hjemløse, som ønsker at komme ud af misbrug eller ikke er i aktivt misbrug men ønsker at opholde sig i rusfri rammer og arbejde på en forandring i deres liv. Og derfor tilbydes bl.a. støtte til at håndtere økonomi, boligsøgning og indgå i samtaler med offentlige myndigheder. ”Den Blå Sociale Cafe” og Herberg Nord” drives af Blå Kors Danmark med støtte fra Hjørring kommune og har 8 lønnede medarbejdere. Desuden er ca. 20 frivillige medarbejdere en væsentlig årsag til at cafeen kan fungere. På grund af besparelser har Hjørring Kommune beskåret tilskuddet med ¼ del i år og ligeså næste år, hvilket desværre har betydet, at åbningstiden i Cafeen er nedsat med 9 ugentlige timer. En årlig udflugt samt afholdelse af juleaftensarrangement er heller ikke længere mulig. Bente Gaarden udtrykte stor taknemmelighed for den donation, som Y’s Men’s klubben betænker ”Den Blå Sociale Cafe” med, og fortalte, at det var besluttet, at den bl.a. skulle bruges til et juleaftensarrangement for Værestedets brugere. Bente Gaarden overbragte sluttelig en varm hilsen og tak fra lederen af Den Sociale Blå Cafe Susanne Houmøller.
Herefter fik frivilligkoordinator Inger Larsen fra støtteforeningen ”Kamillus” ordet. Kamillus Hjørring blev oprettet i 2007 og er en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende, og som bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. Intentionerne med besøgstjenesten er at kunne tilbyde den alvorligt syge og de pårørende kontakt med en besøgsven, hvor udgangspunktet er medmenneskeligt samvær, og at gøre det muligt at leve den sidste tid i eget hjem, hvis den alvorligt syge ønskerdet. Kamillus har for nuværende 33 besøgsvenner, 26 kvinder og 7 mænd. I 2018 blev der aflagt i alt 624 besøg. Foreningens bestyrelse er meget opmærksom på at formidle ny viden på området derfor afholdes to årlige møder med relevante emner for besøgsvenner. Inger Larsen omtalte arbejdet som meget meningsfuldt og læste flere hilsener fra pårørende, som udtrykte stor taknemmelighed over den hjælp, de havde fået gennem besøgstjenesten, og som havde været med til at skabe ro og tryghed midt i det uafvendelige og tunge. Inger Larsen udtalte ligeledes en stor tak for støtten fra Sindal/Bindslev Y’s Men’s klub. Præsident Børge Kallehauge overrakte herefter gavecheck á 40.000,- kroner til ”Den Blå Sociale Cafe” og ”Kamillus” og udtrykte stor anerkendelse af begge foreningers indsats. - I Y’s Men’s klubben glæder vi os over at kunne være med til at gøre en forskel for mennesker, som har hjælp behov på den ene eller anden måde. Det er jo en væsentlig del af klubbens formål, siger Børge Kallehauge i forbindelse med overrækkelsen.